Frisse wind door bestuur Number One

Dinsdag 13 maart 2018

Stichting jongerencentrum Number One wordt bestuurd door jongeren. Dat is dé kracht van Number

One en dit zorgt tevens voor regelmatige wisselingen van de wacht. Eerder dit jaar hebben Daphne

Meuffels en Thijs van Geel besloten af te treden als bestuursleden vanwege andere prioriteiten.

Per 24 januari 2017 heeft ook Dylan Kroese de keuze gemaakt om niet langer als bestuurder actief te

blijven.

 

24 januari 2017 was ook de dag dat twee nieuwe bestuurders, Thijs Toonen en Martijn ter Velde, zijn

benoemd door de Raad van Toezicht. Thijs en Martijn zijn twee ambitieuze jongeren die zich de

komende periode vooral zullen richten op het opzetten van activiteiten in Studio One.

 

1 januari 2018 hebben de bestuursleden Rik de Boer, Maarten van Hulst, Thijs Toonen en Martijn ter Velde er voor gekozen om niet langer deel uit te maken van het bestuur.

1 januari 2018 was ook de dag dat twee nieuwe bestuurders, Thérèse Weinberg en Dylan Hartholt, zijn

benoemd door de Raad van Toezicht. Thérèse Weinberg gaat zich de taak van Rik overnemen als secretariaat en Dylan Hartholt is benoemd als vice-voorzitter.

 

Het bestuur bestaat nu uit Ludo Stanziani (voorzitter), Stèphanne Gibbels (penningmeester), Thérèse Weinberg (secretaris) en Dylan Hartholt (vice-voorzitter)

Stichting jongerencentrum Number One is Rik, Maarten, Thijs Toonen, Martijn, Dylan, Thijs van Geel en Daphne dankbaar voor hun inzet en gaat vol vertrouwen de samenwerking aan met Thérèse en Dylan!