Vacature Penningmeester

De penningmeester van het bestuur

 

Algemeen

De penningmeester van het bestuur, ofwel de portefeuillehouder financiën, is belast met de bewaking en voortgang van de financiële middelen van de Stichting.

Financiën is net als alle andere rollen een collectieve verantwoordelijkheid van het gehele bestuur.

De penningmeester bereidt het financiële beleid voor in de meerjaren begroting en dejaarbegrotingen zorgt voor een adequate financiële rapportage, resulterend in een door de accountant goedgekeurde jaarrekening. De penningmeester vertaalt het beleid/de beleidsvoornemens in geld.

Taken

1. Bereid een meerjaren en een jaarlijkse begroting ter besluitvorming in het bestuur voor en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor.
2. Draagt zorg voor een deugdelijke administratie, door het zelf te doen of uit te besteden.
3. Onderhoudt de contacten met de bank en de verzekeraars.
4. Betaalt goedgekeurde rekeningen, die ofwel zijn opgenomen in de begroting, of in een bestuursvergadering zijn besloten.
5. Stelt een jaarrekening op en legt die, Samen met een accountantsverklaring ter besluitvormig voor aan het bestuur e n vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

1. Goede communicatieve vaardigheden.
2. Affiniteit met het jongerenwerk.
3. Affiniteit door opleiding en/of ervaring met financiën (studerend is mogelijk).
4. Belangstelling voor bestuurlijke en maatschappelijke opgaven.
5. Kan samenwerken met vrijwilligers en professionele jongerenwerkers.

Is dit de vrijwilligersfunctie die bij jou past? Stuur dan je motivatie + CV naar secretariaat@jcnumberone.nl